Meriteri

Tobacco Trail kommer att vara en meriterande tävling för siberian husky i Dragprov:PD 20+ (180 km) och PD 250+ (320 km)

Vi vill därför göra dig uppmärksam på följande:

  • Åldersgräns för meritering PD 20+ är lägst 18 månader och för PD 250+ lägst 24 månader
  • Ifylld och underskriven meriteringsblankett lämnas till arrangören före start.
  • Stamtavla i original ska uppvisas för samtliga hundar
  • För utlandsregistrerade hundar ska kopia av stamtavlorna bifogas meriteringsblanketten
  • Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
  • För att tävlingen ska vara meriterande måste det vara minst tre startande siberian husky-spann i varje klass och i PD 20+ måste minst tre spann gå i mål.

Regler - http://sphk.se/wp-content/uploads/sites/1/regelverk/Meritering/SPHK%20Meriteringsregler%202017-2021.pdf
Meriteringblankett - http://sphk.se/wp-content/uploads/sites/1/blanketter/SPHK/Anmälan%20meritering%202017-2021.pdf