Grönt kort utbildning

Alla tävlande för en svensk klubb, måste ha genomgått utbildning för att få grönt kort.

Grönt kort är en kurs som ger nödvändiga kunskaper om draghundsport för dig som vill tävla
och är obligatoriskt för att starta i tävlingsklass. För att tävla i motions- eller barnklass krävs inte grönt kort, men är naturligtvis bra att ha ändå.
Utbildningens målsättning är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om att tävla med draghund, regler och bestämmelser, uppträdande på tävlingsplatsen, "sportmanship" samt nödvändig egenvård av hund.

Vi planerar en utbildning torsdagen den 15 februari med början kl.18.00.

Det finns även möjligheter andra tider. Även på engelska.

För mer information:
info@tobaccotrail.se
Birgitta tfn +46702320063