Styrelsen

Ordförande


Gaynor Leeper

Vice Ordförande


Mattias Nilsson

Sekreterare & Kassör


Lotta Olausson

Tävlingsledare


Birgitta Fernström

Suppleant


Taisto Thorneus