Om Röstning

Vi vill ge dig chansen att påverka beslutet om när slädhundstävlingen Tobacco Trail ska äga rum
genom en snabb och enkel omröstning. År 2020 kommer vi att göra ett nytt arrangemang för tävlingen. Vi kommer att göra spåret mer varierande och även ha tävlingen på ett och samma ställe,
vilket kommer att underlätta för funktionärer, förare och handlers. Detta för göra tävlingen mer attraktiv.
Det är värdefullt att veta när du tycker tävlingen ska äga rum.
Nu har du chansen att rösta!

Valen är helgen vecka 8 eller vecka 14.

Trycka länkan:
https://apps.facebook.com/my-surveys/timing-of-the-tobacco-trail-sleddog-race?fbclid=IwAR31ZTDoPZn0zOmwR8qNiDccpGaLZGT3-g6PiUMGNoHcOB752SJ4H5WK1s0