Tobacco Trail 2019 inställd

För ett par veckor sedan fattade organisationen för Tobacco Trail beslutet att ställa in tävlingen. Ett jättetufft beslut i en ideell organistaion där mycket energi läggs på att genomföra tävlingen.
Anledningen var att vi hade för få anmälda. Det blev ett snabbt beslut för att kunna bereda förarna som ville tävla om svenskt mästerskap i öppen klass och 8 spann möjlighet att anmäla sig till
Beaver Trap Trail. Svenska Draghundsportförbundet tog snabbt beslut att BTT fick svenskt mästerskapsstatus.

Vi har genomfört Tobacco Trail i sju år och inför årets tävling hade vi olika spåralternativ men valde att inte ändra.
2018 hade vi en ny checkpoint i Lannavaara som fungerade mycket bra. Lannavaara är en by med många möjligheter och just nu undersöker vi tillsammans med Jenny Söderström möjligheten
att förlägga hela tävlingen dit. Vi skulle slippa det mesta av bilkörandet för handlers och funktionärer.

Vi känner i tävlingsorganisationen att detta är en spännande och inspierande utveckling. Tävlingen är på ett och samma ställe. Vinsterna är många.
Att hålla hemsidan uppdaterad tar vi allvarligt på, En berättigad kritik är att marknadsföringen behöver bli bättre.