Spår

Ladda ner GPX från 2017

Observera, det här är GPS-spåret från 2017-tävlingen som kommer att skilja sig åt i några mindre delar från 2019 spåret. Vi publicerar den nya versionen så snart som möjligt.

Kort instruktion til nerladdning av spår till en Garmin GPS (spår genererat av TrackYou):

  1. Spara gpx-filen på dator
  2. Koppla GPS:en till dator
  3. Öppna GPS-mappen i filhanteraren på dator
  4. Kopiera gpx-filen som du laddat ner till en mapp som heter GPX på GPS:en.
  5. Mata ut GPS:en ur dator
  6. Starta GPS:en
  7. Öppna "Spårhanterare" i GPS:en
  8. Leta reda på rätt spår, som i det här fallet är döpt TobbacoTrail någonting..
  9. Markera "visa på karta" samt övriga inställningar du vill göra (färg på spår mm)
  10. Klart, öppna kartfunktionen i GPS:en och lossa ankaret!

Banbeskrivning

Total längd är ca. 170 km för medeldistans och 330 km för långdistans.

Sträcka 1: IceHotel, Jukkasjärvi - Lannavaara (115 km)

Starten går på Torneälven nedanför IceHotel.

Spannen startar med 2 minuters mellanrum och börjar med en slinga på ca 30 km nedströms Torneälven. Ungefär 2,5 km efter att ni passerat IceHotel går spåret i en tunnel under Esrangevägen och fortsätter ut på sjön Sautusjärvi (sjön är ca 7 km lång). Därefter följer myrar, skogar och små sjöar till Lainioälven. Spåret följer sedan älven till chackpoint Lannavaara 1 efter 115 km.

Här är det 6 timmar obligatorisk vila (plus tidsjustering) för medeldistanslagen och 4 timmars obligatorisk vila (plus tidsjustering) för långdistanslagen.

ENDAST LÅNGDISTANS, Sträcka 2: Lannavaara - Saivomoutka, 65 km

Från Lannavaara fortsätter spåret nerströms älven och går efter en bit in i skogen förbi byn. Strax innan Saivomuotka passerar du byn Sudjavaara och stora delar av sträckan mellan Lannavaara och Sudjavaara är mycket väderexponerat. Här är det vanligt med mycket snö och vind.

Här är det 4 timmar obligatorisk vila.

ENDAST LÅNGDISTANS, Sträcka 3: Saivomoutka - Lannavaara, 65 km

Sträcka 3 är samma spår tillbaka som sträcka 2.

Här är det 4 timmar obligatorisk vila.

LÅNG- & MEDELDISTANS, Steg 4: Lannavaara - ICEHOTEL, Jukkasjärvi, 85 km

Den sista etappen går på samma sätt som första (dock utan den första slingan på 30 km som långdistanslagen körde efter start).